.

მაი ჯორჯია
სადაზღვევო ბროკერი

 

MAI Georgia ევროპაში ერთ-ერთი წამყვანი საერთაშორისო სადაზღვევო საბროკერო MAI CEE–ის შვილობილ კომპანიას წარმოადგენს საქართველოში.
საქართველოში ის 2007 წელს გაიხსნა და დღეს არსებული ორი საერთაშორისო სადაზღვევო ბროკერთაგან, პირველი შემოვიდა საქართველოს ბაზარზე. აღსანიშნავია, რომ MAI Georgia მუშაობს როგორც დაზღვევის, ასევე გადაზღვევის მიმართულებით.

დღეისათვის კომპანია ემსახურება ორმოცზე მეტ ადგილობრივ და საერთაშორისო კომპანიას საქართველოში. ჩვენი კლიენტები არიან წარმოების, ენერგეტიკის, მედიცინის, სპორტის, მშენებლობის, იურისპუდენციის, სასტუმროების, ავიაციის, ხელოვნების სფეროს ცნობილი წარმომადგენლები:

საქართველოში მოღვაწეობისას MAI Georgia-მ შეიმუშავა საკმაოდ ძლიერი პორტფელი, რომელიც დაზღვევის სხვა მრავალ სახეობასთან ერთად მოიცავს, ავიაციასა და სასტუმროების დაზღვევას და არსებობის მეცხრე წელს კომპანია აღნიშნულ სექტორებში ლიდერადაა აღიარებული.